Едно мој.IDIVIDI корисничко име за пристап до сите IDIVIDI сервиси


мој.IDIVIDI најава
Корисничко име
Лозинка  
заборавив лозинка
     Немате мој.IDIVIDI корисничко име?


Регистрирајте се овде.

Воведен е нов начин на регистрација на корисниците на IDIVIDI сервисите со кој добивате единствени мој.IDIVIDI корисничко име и лозинка кои може да ги користите за пристап до сите сервиси на IDIVIDI и тоа само со една најава.


Веќе користите некој од IDIVIDI сервисите?

Доколку веќе сте регистрирани на некој од ИДИВИДИ сервисите кликнете овде за да продолжите со регистрацијата на мој.IDIVIDI и да го присоедините вашето сегашно корисничко име кон вашиот нов мој.IDIVIDI профил.

Со регистрација на мој.IDIVIDI, вашите постоечки кориснички имиња за пристап до поединечните сервиси на IDIVIDI ќе бидат затворени, а сите податоци од постоечките профили ќе бидат зачувани и присоединети кон единственото ваш мој.IDIVIDI профил.
Откако ќе ја комплетирате регистрацијата на мој.IDIVIDI ќе може да се најавите на вашите омилени IDIVIDI сервиси со единственото мој.IDIVIDI корисничко име и да продолжите со нивно користење.

 

Multibox
Мое видео
Chat
Фото
MAXarena
Webmail
Кој е кој
Download
Ecards
Форум
Games
Whitepages
Огласи
Речник